NYC'S FINEST KOSHER FOOD EMPORIUM

Candy (42)

Peach Hearts

6 oz.

$5.99

Sour Gummy Bears

6 oz.

$5.99

Gummy Worms

6 oz.

$5.99

Gummy Bears

6 oz.

$5.99

Paskesz Strawberry Sour Sticks

3.5 oz.

$2.99

Paskesz Raspberry Sour Sticks

3.5 oz.

$2.99

Cherry Lovers

6 oz.

$5.99

Sour Rainbow Bricks

6 oz.

$5.99

Sour Cherry Lips

6 oz.

$5.99

Dum-Dums Original Pops

10.4 oz.

$3.99

Paskesz Mini Marshmallows

8 oz.

$4.99

Joyva Chocolate Covered Marshmallow Joys

1.3 oz.

$1.49

Haribo Happy Cherries

5.29 oz.

$3.99

Sour Spaghetti

6 oz.

$5.99

Sour Strawberry Belts

6 oz.

$5.99

Rainbow Sprinkles

7 oz.

$3.99

Sour Gummy Worms

6 oz.

$5.99

Jelly Fruit Slices

6 oz.

$5.99

YumEarth Organic Vitamin C Pops

3.1 oz.

$4.99

Paskesz S'mores Marshmallows

10 oz.

$5.99
BACK TO TOP