NYC'S FINEST KOSHER FOOD EMPORIUM

Candy & Chocolate (99)

Dark Chocolate Almonds

6 oz.

$7.99

Peach Hearts

6 oz.

$5.99

Dark Chocolate Raisins

6 oz.

$6.99

Dark Chocolate Bridge Mix

5 oz.

$7.99

Sour Gummy Bears

6 oz.

$5.99

Sour Cherry Lips

6 oz.

$5.99

Dark Chocolate Rainbow Nonpareils

6 oz.

$7.99

Paskesz Strawberry Sour Sticks

3.5 oz.

$2.99

Joyva Chocolate Covered Marshmallow Joys

1.3 oz.

$2.99

Dandies All Natural Vanilla Marshmallows

10 oz.

$6.99

Klik Kariot Pillows

2.64 oz.

$2.99

Klik Cornflakes

2.64 oz.

$2.99

Schmerling's 72% Cocoa

3.5 oz.

$5.99

Paskesz Mini Marshmallows

8 oz.

$4.99

Mini Rainbow Lentils

8 oz.

$5.99

Paskesz Raspberry Sour Sticks

3.5 oz.

$2.99

Paskesz Marshmallows

8 oz.

$4.99

Hand-Dipped Cashew Patties

5 oz.

$7.99

Hand-Dipped Almond Patties

7 oz.

$7.99

Dark Chocolate Mini Nonpareils

6 oz.

$7.99
BACK TO TOP