NYC'S FINEST KOSHER FOOD EMPORIUM

Tomatoes (7)

Gefen Tomato Sauce

15 oz.

$2.49

Gefen California Tomato Paste - 12 oz.

12 oz.

$2.99

Gefen Tomato Puree

15 oz.

$2.99

Gefen Tomato Juice

13.5 oz.

$2.49

Gefen California Tomato Paste - 6 oz.

6 oz.

$1.99

Pomì Strained Tomatoes

26.46 oz.

$5.99

Gefen No Salt Added Tomato Sauce

15 oz.

$2.99
BACK TO TOP